پرورش گاو پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيد

پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيد

پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيدفيلم مراحل زايمان گاو كليك كنيد

اصول پرورش گاو شيري كليك كنيد

طرح توجيهي پرورش گاو كليك كنيد

نحوه صدور مجوزهاي گاوداري كليك كنيد

عوامل از دست دادن آبستني در گاو كليك كنيد

آشنايي با جايگاهها در پرورش گاو شيري كليك كنيد

تصاوير از گاو شيري كليك كنيد

كتاب اصول پرورش گاو هاي شيري كليك كنيد

دانلود فيلم اسپرم گيري در گاو كليك كنيد

دانلود فيلم شاخ سوزي كليك كنيد

اصول پرورش گاو شيري كليك كنيد

از آنجا كه هر ساله در يك گله گاو شيري نزديك به 25%حذ ف خواهد شد لذا بايستي مديرگله تدبير مناسبي جهت جايگزيني آنها بينديشد.
 دلايل حذف برخي گاوها در گله عبارتند از:
 - توليد كم (كه به آن حذف اختياري مي گويند)
 - مشكلات توليد مثل
 - ورم پستا ن
 - صدمه ديد ن
 - مرگ
 - فروش و تركيب نا مناسب بدن
 - كتوز و علل ناشناخته ديگر

به دو طريق مي توان گله خود را تكميل كرد :
 1- پرورش گوساله هاي حاصل از گاوهاي گله خود
 2- خريد گوساله يا تليسه از ديگر مزارع
 البته خريد گوساله نسبت به خريد تليسه ارجحيت دارد چرا كه :
 - ارزان تر از خريد تليسه است
 - امكان اشاعه بيماري كمتر است
 - ميزان رشد را مي توان مهار كرد (تا چاق نشود)
 - سن وفصل جفتگيري قابل كنترل است
                                              

تمام تليسه هاي جايگزين بايد با گاوهاي نرهمان نژاد جفتگيري شوند
 گو ساله هاي تليسه هاي جايگزين بايد ازلحاظ ژنتيكي نسبت به گوساله هاي ديگربرتري داشته باشند .                 

دستگاه گوارش گوساله:


 حجم بيشتر معده گوساله تازه متولد شده را شيردان تشكيل مي دهد كه با افزايش سن ميزان شكمبه افزايش مي يابد.
 با توجه به اينكه دردستگاه گوارش گوساله جوان هنوز ميكروارگانيسمي رشد نيافته لذاويتامينهاي گروه
Bوپروتئين مرغوب بايستي در اختيار آنها قرارگيرد.
تمام جيره هاي غذائي گوساله تازه متولد شده تا 10 روزگي بايد از شير باشد چرا كه
 آنزيمهاي گوارشي براي تجزيه پروتئينهاي پيچيده و كربوهيدراتها تا7الي10 روزگي وجود ندارد .
محصولات نهائي تخمير از جمله ايزوبوتيريك اسيد و ايزووالريت اسيد محرك اصلي رشد پرزهاي شكمبه هستند . 

مديريت زايمان :


در60 روز قبل از زايمان كه به دوره خشك معروف است دو نوع جيره بايد تنظيم كرد .كه يكي از60روز به زايمان تا40روز به زايمان و ديگري از 20روز به زايش مي باشد و جهت تعادل آنيون
كاتيون اجراء مي گردد .
 گاو خشك بايد يك هفته قبل از زايمان به اتاق زايش انتقال يابد.
ابعاد زايشگاه 16تا25متر مربع مساحت دارد .
به ازاء هر 25 راس يك جايگاه زايش در نظر گرفته مي شود.

تقريبا 5%گوساله ها در حين تولد مرده متولد مي گردند كه با ياري دادن گاو توسط شخص مجرب مي توان آنها را نجات داد .
بعد از تولد گوساله و پس از قطع ناف گوساله شروع به تنفس مي كند .
بند ناف بايد از 5سانتيمتري  بريده شود . براي ضد عفوني كردن بند ناف از الكل يا گيره پلاستيكي مخصوص استفاده مي گردد .
گره زدن بند ناف نزديك سطح بدن منجر به فتق ناف مي گردد.
به منظور نابود كردن اجرام بيماريزا استفاده از تنتوريد مناسب است .

آغوز
با توجه به اينكه آغوز حاوي پادتن (ايمنوگلبولينها)مي باشد و از آنجا كه هيچگونه پادتني از خون مادراز طريق جفت به جنين وارد نگرديده لذا بلافاصله بعد از تولد بايستي آغوز را به مصرف گوساله رساند.
بين تركيبات آغوز و شير معمولي تفاوتهاي زيادي وجود دارداما بيشترين تفاوت آنهامربوط به پروتئين است كه نزديك به 6 برابراز شير بيشتر است .
البته ميزان لاكتوز شير معمولي از آغوز بيشتر است .
بعد از گذشت 24 ساعت از تولد،دستگاه گوارش گوساله قادر به جذب پادتنها نيست كه به آن بسته شدن روده مي گويند(
Gut closure)
 گاوهاي مسن (سه دوره شيردهي و بالاتر) نسبت به گاوهاي جوان مقدار بيشتري از پادتنها را توليد مي كند.

پرورش گوساله ها از تولد تا شير گيري
تغذيه با خوراكهاي مايع :
- شير كامل غذائي با قابليت هضم بالا براي گوساله ها مي باشد .
- گوساله بايد 8 تا 10 درصد وزن بدن خود شير دريافت كند.
- در نژادهايي مثل جرزي گرنزي كه درصد چربي شير آنها بالاست مي توان شير را با نسبت 3.5به1 با آب گرم رقيق كرد .
- شير حيواني كه به ورم پستان مبتلاست يا شيري كه آنتي بيوتيك دارد را مي توان به مصرف گوساله ها رساند.

استفاده از شير جايگزين ،يك روش اقتصادي است زيرا هزينه آن نصف قيمت شير كامل است
جايگزين شير به صورت پودر توليد مي شود و450گرم از آن را با 3.1 كيلو گرم آب رقيق مي كنند.
جايگزين شير حاوي 22%پروتئين است. مقدار چربي آن از3تا25%متغير است .
افزودن املاح معدني و ويتامينها به آن ضروري است.
خوراندن مقدار كمي آنتي بيوتيك به گوساله شيري سودمند است

پيش شروع كننده ها Prestarterغذاهاي پلت شده خشكي هستند كه مانند جايگزين شير تهيه مي شوند
پيش شروع كننده ها گوساله ها را طي 4 روز به خوردن غذاي خشك عادت مي دهند و موجب آغاز رشد خواهند شد.
زمانيكه مصرف پيش شروع كننده در گوساله به 230گرم در روز رسيد ،آنوقت بايد از شروع كننده لستفاده كرد.

شروع كننده گوساله Calf starter
گوساله از 4تا6روزگي به استفاده از شروع كننده بايد ترغيب گردد.
مصرف شروع كننده بايد به 1.8تا2.3 كيلوگرم در روز محدود گردد.
سيلوي ذرت و مرتع را قبل از 4تا6ماهگي نبايد به مصرف گوساله رساند.

جايگاه


انواع مختلف جايگاه براي گوساله ها وجود دارد مانند جايگاه انفرادي به ابعاد 1.8*1.2متر
جايگاه مرتفع با كف مشبك
Elevated stalls كه متحرك است و ابعاد آن 1.22*0.51
مي باشد.
جايگاه بايد 30 سانتي متر از زمين بلندتر باشد .

مديريت شاخ سوزي گوساله ها در 2 تا4 هفتگي انجام مي گيرد.

مي توان از هيدروكسيد پتاس استفاده كرد

براي بريدن شاخ تليسه ها ر اره مي توان بهره جست اما منجر به استرس وصدمه مي گردد.

بيماريهاي گوساله

 درجه حرارت بحراني درهفته اول زندگي گوساله مي باشد.

تلفات گوساله ها در2تا3هفته اول زندگي زياد است.

براي كاهش تلفات گوساله ها بايد مادران آنها را خوب تغذيه كرد.

مصرف شير نبايد از 10% وزن بدن بالاتر رود .

اضافه كردن آنتي بيوتيك به شير سودمند مي باشد.

از جمله بيماريهاي شايع در گوساله ها :

- عفونت خوني حاد گوساله Acute calf septicemia

- اسهال معمولي گوساله  Common calf scours

- ذات الريه Pneumonia  

پرورش گوساله از شير گيري تا يكسالگي

مراقبت از گوساله ها از زمان شير گيري تا يك سالگي يكي از كم زحمت ترين كارهاي مديريتي است.

مدت كوتاهي پس از شيرگيري ،گوساله ها را در گروههاي 8تا10 راسي قرار مي دهند.

ليس زدن سر پستانكها منجر به ورم پستان ورشد نامناسب پستان خواهد شد .

جيره گوساله ها تا4ماگي بيد حداقل 16%پروتئين داشته باشد.

در مورد گوساله هاي 10ماهه و بالا تر مي توان از علوفه مرغوب  بهره جست .

مكمل ويتامين و املاح معدني خصوصا فسفر براي گوساله ها مهم استك

اجراي برنامه واكسيناسيون با مشورت دامپزشك امري ضروري است.

 

پرورش تليسه ها از 1 تا2 سالگي 

 

 هدف از پرورش تليسه داشتن حيواني با جثه مناسب و بزرگ است بطوريكه بتواند در 15 ماهگي يا كمتر ار آن جفتگيري نمايد.

 پرورش تليسه هاي مسن تر از يكسال آسان و كم هزينه است.

 2تا3ماه قبل از زايش بايد تغذيه كنسانتره آغاز گردد .

تغذيه بيش از حد، تليسه هايي بوجود مي آورد كه در هنگام زايمان چاق هستند وشير كمتري توليد مي كنند.

تغذيه كمتر از حد مطلوب نيز باعث كوچكتر شدن جثه ومشكلات سخت زايي مي گردد.

امكانات جايگاه تليسه ها نياز به دقت بالايي ندارد

به ازاء هر 45 تليسه يك آبشخور نياز است.

توليد گوشت سفيد Veal calf production

 

برخي گوساله هاي تو دلي (Bob veal calves) جهت گوشت سفيد به كشتار مي روند.

  بهترين وزن براي فروش گوساله هاي با گوشت سفيد 136 تا 182 كيلوگرم

 مي باشد.

  برا 2تا3 هفته اول بايستي هر روز دماي ركتوم گرفته شود واگر از 39 درجه بالاتر رفت بايستي دامپزشك را مطلع كرد.

محيط داخلي گوساله داني از نظر داشتن درجه حرارت ،رطوبت وميزان تهويه بايد مناسب باشد.

 درجه حرارت بايد بين 15.5 تا21 درجه باشد ورطوبت نسبي بيش از 50% نباشد.

تهويه ضعيف براي حفظ هواي تازه با حداقل آمونياك ضروري است.

 براي كنترل بهتر بيماريها در هر گوساله داني بايد كمتر از 50 گوساله قرار داد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۳۸:۲۹ توسط:پرورش گاو موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
تعمیرات خودرو - تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی -آموزش کابینت سازی آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی پرورش گاو -پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی پلان معماری - پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پرورش ماهی -پرورش ماهی پرورش ماهی -پرورش ماهی سیستم وبلاگ دهی -سیستم وبلاگدهی