قالیشویی
تعمیر درب پارکینگ
شرکت سمپاشی
پرورش گاو پرورش گاو .

پرورش گاو پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيد

پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيد

پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيدفيلم مراحل زايمان گاو كليك كنيد

اصول پرورش گاو شيري كليك كنيد

طرح توجيهي پرورش گاو كليك كنيد

نحوه صدور مجوزهاي گاوداري كليك كنيد

عوامل از دست دادن آبستني در گاو كليك كنيد

آشنايي با جايگاهها در پرورش گاو شيري كليك كنيد

تصاوير از گاو شيري كليك كنيد

كتاب اصول پرورش گاو هاي شيري كليك كنيد

دانلود فيلم اسپرم گيري در گاو كليك كنيد

دانلود فيلم شاخ سوزي كليك كنيد

pdf آموزش پرورش گاو

  آموزش جامع پرورش گاو شيري رايگان ,
  آموزش پرورش گاو پرواري pdf  ,
, pdf آموزش پرورش گاو
  آموزش پرورش گوساله گوشتي PDF
  آموزش كامل پرورش گوساله ,

برچسب: آموزش جامع پرورش گاو شيري رايگان , آموزش پرورش گاو پرواري pdf , , pdf آموزش پرورش گاو آموزش پرورش گوساله گوشتي PDF آموزش كامل پرورش گوساله ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۰۸:۵۱ توسط:پرورش گاو موضوع:

انواع نژاد گاو گوساله

  انواع نژاد گاو گوساله ,
  تصاوير گاو و گوساله ,
  قيمت گاو و گوساله ,
  عكس گاو و گوساله ,
گاو و گوساله گوشتي ,
  برره گوساله گاو,

در پروار بندي به منظور توليد گوشت گاوعوامل مختلفي موثرند كه مهمترين آنها عبارتند از:

۱ـ نوع گاو ـــ گاو هاي گوشتي ،گاوهاي شيري حذفي و گاوهاي دوكاره.

۲ـ سن كشتارـــ رشد و نمو گاو و گوساله به مقدار زيادي بستگي به كيفيت وميزان تغذيه دارد .دامها بر حسب نژاد ،نحوه پرورش و مرحله توليد در سنين مختلفي بشرح زير پروار شده و به بازار فرستاده مي شوند.

الف ــ سن ۳ تا ۵ ماهگي براي گوساله هاي شيري ( شير خوار)

ب ــ سن ۸ تا ۱۲ ماهگي براي گوساله هاي نر جواني كه بلا فاصله بعد از شير گرفتن پروار مي شوند.

ج ــ سن ۲۴ تا ۳۰ ماهگي براي گوساله هايي كه ابتدا خوب تغذيه شده اند و در زمستان از كيفيت تغذيه آنها كاسته شده است.

َد ــ سن ۳ تا ۴ سالگي براي گاوهايي كه در مراتع تغذيه مي شود.

ه ــ دامهاي خذفي كه به وسيله ماده گاوهاي جوانتر جانشين مي شوند.

۳ ــ نقش دامپرور ـــ با توجه به مساءل فني در امر پرواربندي و براي گرفتن نتيجه بهتر بايد افرادي كه به اينكار اشتغال دارند داراي تخصص يا اطلاعات و تجربه كافي باشند

برچسب: انواع نژاد گاو گوساله , تصاوير گاو و گوساله , قيمت گاو و گوساله , عكس گاو و گوساله , گاو و گوساله گوشتي , برره گوساله گاو,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۰۸:۱۶ توسط:پرورش گاو موضوع:

پرورش گوساله پروار

  پرورش گوساله پروار ,
  پرورش گوساله گوشتي ,
  پرورش گوساله پرواري ,
  شرايط پرورش گوساله ,
 قيمت گوساله گاو در بازار ,ـــپرواربندي گاو در مرتع و جايگاه

 در اينروش پرواربندي گوساله هاي جوان و تليسه ها در سن ۲تا ۳سالگي روانه كشتارگاه ميشوند. روش كار بدين صورت يوده است كه گوساله ها ار بدو تولد مستيقا" از پستان مادرشير خورده و تمام شير مادر صرف تغذيه نوزاد مي گردد.در شروع فصل زمستانگوساله در جايگاه از تغذيه بهتري بر خوردار شده و به اضافي وزني حدود ۴۰۰ـ ۳۰۰گرمدر روز مي رسد.در بهار دوم با چرادرمراتع به اضافي وزني حدود ۷۰۰ـ ۶۰۰گرم در روز مي رسد.با شروع دومين پاييز درسن ۱۶تا ۱۸ماهگي روانه كشتارگاه مي شود. ولي تعدادي از دامپروان با اجراي يكبرنامه تغذيه فشرده در دومين زمستان دامهاي لاغر را پروار نموده ودر سن ۳۰ـ ۲۴ماهگي به وزن زنده ۷۰۰تا ۶۰۰كيلو گرم روانه كشتارگاه ميكنند.برچسب: پرورش گوساله پروار , پرورش گوساله گوشتي , پرورش گوساله پرواري , شرايط پرورش گوساله , قيمت گوساله گاو در بازار ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۰۸:۰۵ توسط:پرورش گاو موضوع:

پرورش گوساله گوشتي

اشنايي با گاوداري پرورش گاو گوشتي ,
  پرورش گوساله گوشتي,
  پرورش گوشتي گوساله ,
  طرح پرورش گوساله ,
   گوشتي پرورش گوساله ,

۱ــپرواربندي گوساله هاي شير خوار

گوساله هاي جواني هستند كه درسنين ۳تا ۵ماهگيبه وزن ۲۵۰ــ ۱۲۰كيلو گرمي مي رسندو لاشه اي به وزن ۷۵تا ۱۵۰كيلو گرم توليد ميكنند. اين گوساله ها فقط با شير طبيعي يا شير جانشين شونده تغذيه شده و هدفاز اين روش عبارت است از:

الفــاز تغيير شكل و تغيير فعاليت دستگاه گوارش دام شير خوار و تبديل آن بهدستگاهگوارش دام بالغ جلو گيري شود.در نتيجه اين امر از افزايش وزن دستگاه گوارش جلو گيريشده و لاشه اي با راندمان وزن بيشتر (۶۵ـ ۶۰درصد بازدهي گوشت) به دست ميآيد.

ب ــكم بودن آهن شير باعث توليد گوشت سفيد و نيزچربي زيادآن ( شير) باعثافزايش چربي بين عضلاني مي شود كه گوشت را لذيذ مي كند.

پرواربندياين گوساله به دو روش صورت مي گيرد.گروهي گوساله هاي نوزاد را تا مدتي با شير طبيعيو سپس شير جانشين شونده را به تدريج جايگزين آن ميكنند گروهي ديگر ازابتداگوساله ها با شير جانشين شونده تغذيه مي كنند. براي سهولت كار بهتر است ازگوساله هاي هم سن در سالن هاي مخصوص پرورش استفاده كنند اين گوساله ها ممكن است ازنژادهاي مختلف بوده ولي بيشتر آنها را گوساله هاي نر نژاد شيري تشكيل ميدهند. متاسفانه در بعضياز دامداري ها پرورش آين قبيل گوساله در شريط بهداشتي صورت نگرفته كه در اين حالتدامدار ناچار به استفاده غير اصولي از انتخاب آنتي بيوتيك ها بوده و همچنين در پارهاي از موارد در امر رشد از هورمون هاي رشد(آنابوليزان ها)استفاده مي كنندكه اين امرسبب تجمع اين مواددر گوشت حيوان شده كه احتمالا" خطراتي براي مصرف كننده در برخواهدداشت. 

۲ـــ پرواربندي گوساله هاي نرجوان در جايگاه 

اين دستهشامل گوساله هاي نر جوان پيشرس بوده و مشخصات آنها بشرح خلاصه ميشوند:

الف ــ بيشتر اين دامها راگوساله هاي نر جوان تشكيل داده و بندرت در بين آنها گوساله ما ديده ميشود.

ب ــ به علت تغذيه موادمواد متراكم از رشد بسيار سريع و فراوان بر خوردارهستند.

ج ــ خيلي زود ( حدودا" بين ۹تا ۱۸ماهگي به طور متوسط يك سالگي ) آماده كشتار مي شوند. در سن كشتار وزنگوساله ۳۰۰الي ۴۵۰كيلوگرم مي باشند

برچسب: اشنايي با گاوداري پرورش گاو گوشتي , پرورش گوساله گوشتي, پرورش گوشتي گوساله , طرح پرورش گوساله , گوشتي پرورش گوساله ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۰۷:۵۷ توسط:پرورش گاو موضوع:

پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري

 پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري,
 آموزش جامع پرورش گاو شيري رايگان ,
  عكس گاو و گاوداري,
 نقشه كشي گاو,
  گوشتي پرورش گوساله ,

http://hw3.asset.aparat.com/aparat-video/8af0560f7c9a5ab64a024d96bb8e609b1032099.apt


برچسب: پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري, آموزش جامع پرورش گاو شيري رايگان , عكس گاو و گاوداري, نقشه كشي گاو, گوشتي پرورش گوساله ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۰۷:۱۷ توسط:پرورش گاو موضوع:

مديريت پرورش گاو شيري

  پرورش گاو شيري خراسان,
 مديريت پرورش گاو شيري ,
  طرح پرورش گاو شيري,
  پرورش گاو گوشتي – شيري,
  آموزش جامع پرورش گاو شيري رايگان ,

برچسب: پرورش گاو شيري خراسان, مديريت پرورش گاو شيري , طرح پرورش گاو شيري, پرورش گاو گوشتي – شيري, آموزش جامع پرورش گاو شيري رايگان ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۰۶:۱۵ توسط:پرورش گاو موضوع:

دانلود رايگان طرح هاي پرورش گاو شيري

  دانلود رايگان طرح هاي پرورش گاو شيري,
  طرح كسب و كار پرورش گاو شيري,
  راهنماي ساخت سالن پرورش گاو شيري ,
.,پرورش گاو و گوساله شيري

طرح توجيهي گاو شيري 50 راسي

 

دانلود نمائيدبرچسب: دانلود رايگان طرح هاي پرورش گاو شيري, طرح كسب و كار پرورش گاو شيري, راهنماي ساخت سالن پرورش گاو شيري , .,پرورش گاو و گوساله شيري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۰۴:۵۴ توسط:پرورش گاو موضوع:

دانلود طرح توجيهي پرورش گاو شيري 25 راسي

  دانلود طرح توجيهي پرورش گاو شيري در 90 ,
  دانلود طرح توجيهي پرورش گاو شيري 25 راسي,
  دانلود رايگان طرح توجيهي پرورش گاو شيري با,
  طرح توجيهي پرورش گاو شيري 15 راسي,
بررسي و جلوگيري از اسيدوز شكمبه اي تحت حاد در گله هاي گاو شيري
چكيده

جيره هاي غذايي با دانه بالا و كربوهيدرات هاي قابل تخمير و براي گاو هاي شيري باعث افزايش توليد شير مي شود اما اين مسئله افزايش خطر اسيدوز نيمه حاد را نيز در پي خواهد داشت اسيدوز شكمبه اي نيمه حاد(SARA) به عنوان دوره اي از كاهش PH شكمبه به طور متوسط تعريف شده است.

(SARA) ممكن با لنگش و ديگر مشكلات سلامتي ديگر در كاهش توليد مرتبط باشد.

اگرچه تغييرات PH شكمبه به طور قابل ملاحظه اي در يك روز وجود دارد گاوها داراي يك سيستم رشد يافته اي هستند تا PH شكمبه انها در يك محدوده فيزيولوژيكي محافظت و نگهداري شوند.

به هر حال اگر توليد اسيد از تخمير بالا از بافر ( يعني ماده اي كه از تغييرات شديد PH جلوگيري مي كند ) بيشتر باشد. تعادل PH شكمبه به هم مي خورد. و PH شكمبه ممكن است تا حد زيادي از تعادل خارج شود

برچسب: دانلود طرح توجيهي پرورش گاو شيري در 90 , دانلود طرح توجيهي پرورش گاو شيري 25 راسي, دانلود رايگان طرح توجيهي پرورش گاو شيري با, طرح توجيهي پرورش گاو شيري 15 راسي,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۰۳:۰۷ توسط:پرورش گاو موضوع:

طرح توجيهي پرورش گاو شيري وزارت تعاون

   آموزش پرورش گاو ,
  آموزش پرورش گوساله شيري ,
  طرح توجيهي پرورش گاو شيري وزارت تعاون در سال 90,
دانلود رايگان طرح توجيهي پرورش گاو شيري 10 راسي,
در عكس زير يك گاو بيمار را با سالم براي شما به مقايسه گذاشته شده است


مقايسه يك گاو بيمار و يك گاو سالم


برچسب: آموزش پرورش گاو , آموزش پرورش گوساله شيري , طرح توجيهي پرورش گاو شيري وزارت تعاون در سال 90, دانلود رايگان طرح توجيهي پرورش گاو شيري 10 راسي,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۰۲:۵۴ توسط:پرورش گاو موضوع:

هزينه پرورش گاو

  هزينه پرورش گاو ,
  حسابداري پرورش گاو ,
  مراحل پرورش گاو ,
  پرورش گاو گوشتي,
  پرورش گاو ,
آموزش نحوه اسكور آخور گاو

كم مصرف كردن خوراك توسط گاوهاي شيري، مساله مهمي در مديريت گله است زيرا هرگونه محدوديت در مصرف خوراك، توليد شير را تحت تاثير قرار خواهد داد. يكي از روشهاي  اطلاع از  ميزان مصرف خوراك توسط دامهاي گله، دادن  اسكور يا نمره به آخور ها است.

بهترين زمان براي دادن اسكور به آخور، يك ساعت قبل از ريختن  وعده خوارك بعدي است. مهترين سيستم اسكور دادن به آخور به صورت ذيل مي باشد:

- اسكور 0 : خوراكي در آخور باقي نمانده است.

- اسكور 1 : مقدار خوراك به صورت پراكنده روي سطح آخور باقي مانده است (كمتر از 5 درصد خوراك ريخته شده به مصرف نرسيده است)

- اسكور 2 : لايه نازكي از خوراك روي سطح آخور وجود دارد ( 5 تا 10 درصد خوراك ريخته شده مصرف نشده است)

به ادامه مطالب برويدبرچسب: هزينه پرورش گاو , حسابداري پرورش گاو , مراحل پرورش گاو , پرورش گاو گوشتي, پرورش گاو ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۲:۰۲:۴۲ توسط:پرورش گاو موضوع:

تعمیرات خودرو - تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی -آموزش کابینت سازی آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی پرورش گاو -پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی پلان معماری - پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پرورش ماهی -پرورش ماهی پرورش ماهی -پرورش ماهی سیستم وبلاگ دهی -سیستم وبلاگدهی