قالیشویی
تعمیر درب پارکینگ
شرکت سمپاشی
پرورش گاو پرورش گاو .

پرورش گاو پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيد

پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيد

پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيدفيلم مراحل زايمان گاو كليك كنيد

اصول پرورش گاو شيري كليك كنيد

طرح توجيهي پرورش گاو كليك كنيد

نحوه صدور مجوزهاي گاوداري كليك كنيد

عوامل از دست دادن آبستني در گاو كليك كنيد

آشنايي با جايگاهها در پرورش گاو شيري كليك كنيد

تصاوير از گاو شيري كليك كنيد

كتاب اصول پرورش گاو هاي شيري كليك كنيد

دانلود فيلم اسپرم گيري در گاو كليك كنيد

دانلود فيلم شاخ سوزي كليك كنيد

گاو شيري اصفهان

  گاو شيري اصفهان,
  قيمت به روز گاو شيري ,
  قيمت تغذيه گاو شيري و پرواري ,
  قيمت روز گاو شيري,

برچسب: گاو شيري اصفهان, قيمت به روز گاو شيري , قيمت تغذيه گاو شيري و پرواري , قيمت روز گاو شيري,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۱:۳۶:۳۸ توسط:پرورش گاو موضوع:

بهاربند گاو شيري

  بهاربند گاو شيري ,
  نقشه گاو شيري ,
  آبشخور گاو شيري ,
  گاو گوشتي شيري ,


برچسب: بهاربند گاو شيري , نقشه گاو شيري , آبشخور گاو شيري , گاو گوشتي شيري ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۱:۳۶:۲۹ توسط:پرورش گاو موضوع:

تغذيه گاو شيري

  شكل گاو شيري ,
  تغذيه گاو شيري ,
  تغذيه گاو شيري,
  بهاربند گاو شيري,http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/6iaec/MP/Oral/MP172.pdf

برچسب: شكل گاو شيري , تغذيه گاو شيري , تغذيه گاو شيري, بهاربند گاو شيري,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۱:۳۵:۱۹ توسط:پرورش گاو موضوع:

جيره گاو شيري

  جيره گاو شيري ,
  تصاوير گاو شيري,
  پروژه گاو شيري ,
  عكس گاو شيري ,
افزايش وزن
روزانه
Kg
غذاى۱پروتئينانرژىكلسيمفسفر
روزانه Kgكل (گرم)قابل هضم (گرم)T.D.N
Kg
DE
M.Cal
ME
M.Cal
تليسه‌هاى
در حال رشد
۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۶۵۰
۷۰۰
۶۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۱
۲/۸
۵/۲
۷/۲
۸/۸
۹/۶
۲۰۰
۴۳۰
۵۲۰
۶۶۰
۷۰۰
۷۵۰
۱۸۰
۲۸۰
۳۸۰
۴۱۰
۴۲۰
۴۵۰
۱
۱/۹
۳/۱۵
۴/۱
۴/۶
۴/۸
۴/۴
۸/۴
۱۳/۹
۱۸
۲۰/۲
۲۱/۱
۳/۶
۶/۹
۱۱/۴
۱۴/۸
۱۶/۷
۱۷/۳
۴
۹/۶
۱۳
۱۵
۱۶
۱۶
۳
۸/۴
۱۲
۱۴
۱۵
۱۵
احتياجات
نگهدارى
گاوهاى
بالغ
۴۵۰
۵۵۰
۶۵۰
۷۵۰
۶/۲
۷/۸
۸/۶
۹/۸
۴۵۰
۵۳۳
۶۰۸
۶۹۲
۲۷۰
۳۳۰
۳۶۵
۴۱۵
۳/۲۰
۳/۸
۴/۲
۴/۶۵
۱۴/۱
۱۶/۷
۱۸/۵
۲۰/۵
۱۱/۶
۱۳/۷
۱۵/۲
۱۶/۸
۱۲
۱۵
۱۷
۲۰
۱۲
۱۵
۱۷
۲۰
احتياجات
نگهدارى
و آبستنى
(۲ ماه آخر آبستنى)
۴۰۰
۵۵۰
۷۰۰
۴
۵
۶
۴۰۰
۴۶۰
۵۵۰
۲۴۰
۲۷۵
۳۳۰
۲/۴
۳
۳/۶
۱۰/۶
۱۳/۲
۱۵/۸
۸/۷
۱۰/۸
-/۱۳
۱۰
۱۳
۱۶
۸
۱۱
۱۴
جهت توليد يك كيلوگرم شير با ۴% چربى مقادير زير مى‌بايد به جيرهٔ نگهدارى حيوان افزوده شود.
توليد شير بيش از ۳۵ كيلوگرم۸۸۵۶۴/۲۱/۸۵۱/۵۲۲/۸۲
توليد شير ۲۰ تا ۳۵ كيلوگرم۷۸۵۱۳/۷۱/۶۳۱/۳۴۲/۴۱/۸
توليد شير كمتر از ۲۰ كيلوگرم ۷۰۴۶۳/۳۱/۴۶۱/۲۲/۲۱/۶
۱. غذاى خشك كه در حدود ۹۰% ماده خشك دارد.


برچسب: جيره گاو شيري , تصاوير گاو شيري, پروژه گاو شيري , عكس گاو شيري ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۱:۳۴:۵۸ توسط:پرورش گاو موضوع:

كنسانتره گاو شيري

  فروش گاو شيري ,
  كنسانتره گاو شيري ,
  گاو شيري pdf  ,
وام گاو شيري ,

ويژگي محصول توليدي ما: سلامت دام، صرفه اقتصادي و افزايش بهره وري است.

خوراك كنسانتره پلت گاو شيري (ممتاز، پرشير، متوسط توليد، كم توليد)

برچسب: فروش گاو شيري , كنسانتره گاو شيري , گاو شيري pdf , وام گاو شيري ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۱:۳۴:۱۵ توسط:پرورش گاو موضوع:

انواع گاو شيري

  انواع گاو شيري ,
  گاو داري شيري,
  بهداشت گاو شيري ,
  خريد گاو شيري ,

Search Results

Images for ‫هلشتاين گاو‬‎Report images
 • Image result for ‫عكس هلشتاين گاو‬‎
 • Image result for ‫عكس هلشتاين گاو‬‎
 • Image result for ‫عكس هلشتاين گاو‬‎
 • Image result for ‫عكس هلشتاين گاو‬‎
 • Image result for ‫عكس هلشتاين گاو‬‎
 • Image result for ‫عكس هلشتاين گاو‬‎
 • Image result for ‫عكس هلشتاين گاو‬‎
 • Image result for ‫عكس هلشتاين گاو‬‎
 • Image result for ‫عكس هلشتاين گاو‬‎انواع گاو شيري , گاو داري شيري, بهداشت گاو شيري , خريد گاو شيري ,،
  ادامه مطلب
  امتیاز:
   
  بازدید:
  + نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۱:۳۳:۴۵ توسط:پرورش گاو موضوع:

ثبت نام گاو شيري

  ثبت نام گاو شيري ,
  تصاوير از گاو شيري ,
 عكس نژاد گاو شيري ,
  شوري آب گاو شيري ,

برچسب: ثبت نام گاو شيري , تصاوير از گاو شيري , عكس نژاد گاو شيري , شوري آب گاو شيري ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۱:۳۳:۱۳ توسط:پرورش گاو موضوع:

عكس هلشتاين گاو

  عكس هلشتاين گاو,
  گاو شيري هلشتاين ,
 عكس گاو هلشتاين,
  گاو هلشتاين ,


برچسب: عكس هلشتاين گاو, گاو شيري هلشتاين , عكس گاو هلشتاين, گاو هلشتاين ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۱:۳۲:۵۳ توسط:پرورش گاو موضوع:

قيمت جديد گاو شيري

  قيمت گاو شيري در ايران ,
  قيمت جديد گاو شيري ,
  قيمت داخلي گاو شيري ,
  قيمت گاو ميش شيري ,

برچسب: قيمت گاو شيري در ايران , قيمت جديد گاو شيري , قيمت داخلي گاو شيري , قيمت گاو ميش شيري ,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۱:۳۰:۳۹ توسط:پرورش گاو موضوع:

تعمیرات خودرو - تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی -آموزش کابینت سازی آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی پرورش گاو -پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی پلان معماری - پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پرورش ماهی -پرورش ماهی پرورش ماهی -پرورش ماهی سیستم وبلاگ دهی -سیستم وبلاگدهی