امیر مسعودی
درج آگهی رایگان جدید

قالیشویی
تعمیر درب پارکینگ
شرکت سمپاشی
پرورش گاو پرورش گاو .

پرورش گاو پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيد

پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيد

پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري كليك كنيدفيلم مراحل زايمان گاو كليك كنيد

اصول پرورش گاو شيري كليك كنيد

طرح توجيهي پرورش گاو كليك كنيد

نحوه صدور مجوزهاي گاوداري كليك كنيد

عوامل از دست دادن آبستني در گاو كليك كنيد

آشنايي با جايگاهها در پرورش گاو شيري كليك كنيد

تصاوير از گاو شيري كليك كنيد

كتاب اصول پرورش گاو هاي شيري كليك كنيد

دانلود فيلم اسپرم گيري در گاو كليك كنيد

دانلود فيلم شاخ سوزي كليك كنيد

پرورش گوساله نر

  پرورش گوساله نر ,

  پرورش گاو گوشتي و گاو شيري و تاسيس گاوداري ,

  عكس بزرگترين گاو هاي نر ,

   

ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦ

www.ghani.ir/.../16%20holstein%20steers%20manage...
ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦ در اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎﺷـﻴﻪ اﻳـﻲ در. ﻛﻨﺎر ﭘﺮورش ﮔﺎوﺷﻴﺮي ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در اﻳـﻦ.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۸:۳۵:۰۴ توسط:پرورش گاو موضوع:

فيلم رايگان آموزش دامداري

  فيلم رايگان آموزش دامداري ,

  پرورش گاو گوشتي و گاو شيري  ,

  عكس گاو در دامداري ,

 

دانلود فيلم آموزش تلقيح مصنوعي در گاو همراه با توضيحات

 

1-دانلود فيلم آموزشي سم چيني در گاو با توضيحات (دانلود)

حجم فايل 52.62MB


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۸:۳۴:۳۶ توسط:پرورش گاو موضوع:

دانلود فيلم دامداري

  دانلود فيلم دامداري سنتي  ,

  دانلود فيلم دامداري ,
 
  دامداري زمين مناسب دامداري ,

دانلود فيلم آموزشي نمره بدني در گاوهاي شيري

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۸:۳۳:۳۹ توسط:پرورش گاو موضوع:

دامداري و دامپروري

 

  دامداري و دامپروري ,

  دانلود فيلم در مورد دامداري ,

همانطور كه مي دانيم اغلب دامهاي اهلي كه آدمي از توليدات آنها بهره مند مي گردد همچون گاوها و گوسفندها، در طي ساليان دراز در اثر تغييرات فيزيولوژيك و مورفولوژيك به گونه اي تغيير يافته اند كه در يكي از زمينه هاي توليدي مانند شير و يا گوشت تخصص يافته اند و شتر تنها حيواني است كه وارد اين عرصه نشده است زيرا كه معلومات كافي و لازم جهت تقسيم بندي وي وجود نداشته است و در اين  مطالعه و بررسي مختصر سعي مي شود كه به دسته بندي صفات و خصوصيات مختلف شتران بپردازيم.

 

  شتر از ديرباز و تا روزگار ما در تمامي زمينه ها ، چه سواري و باركشي و چه توليدي به كار گرفته شده است. بدون آنكه هيچگونه بررسي بر روي صفات و خصوصيات اين حيوان از لحاظ توليد و يا باركشي شده باشد و چه بسا بسياري از گونه هاي خوب توليد شير و يا گوشت به علت استفاده از آنها در باركشي و سواري و يا به سبب تغذيه و مديريت نامناسب از بين رفته باشند و از ديگر مشكلات در اين زمينه يكي اين است كه شتر معمولاً د رمناطق بياباني و محروم وجود دارد و اغلب شترداران و دست اندركاران پرورش شتر را افراد بي سواد و آموزش نديده تشكيل مي دهند كه اين گونه افراد هيچگونه توجهي به دسته بندي شتران و بررسي خصوصيات نژادهاي گوشتي و شيري و غيره ندارند و علاوه بر آن مراكز علمي نيز كمتر به اين موضوع پرداخته اند و اينها همه باعث شده است كه بحث و بررسي در اين زمينه به تأخير افتاده و راههاي بهبود توليد و اصلاح نژاد شتر ديرتر از ساير حيوانات مورد بررسي قرار گيرد. و در طي سالهاي 1984 تا 1990 در مركز مطالعات و بررسيهاي شتر در طرابلس، ليبي، اقدام به بررسي در اين زمينه شد و با اندازه گيريهاي مختلف اندام شتران و مطالعه صفات و خصوصيات ظاهري ، توليدي شتران در طي وضعيت هاي مختلف تغذيه و مديريت و مقايسه آن با مطالعات و بررسيهاي مشابه در كشورهاي سومالي، سعودي، تونس، سودان و مراكش ، اقدام به تعيين خصوصيات نژادي شتران گرديد

دانلود فيلم دامداري

دانلود فيلم دامداري ,

  
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۸:۳۲:۴۳ توسط:پرورش گاو موضوع:

نمونه دامداري صنعتي

  نمونه دامداري صنعتي ,
 
  دانلود تحقيق دامپروري و دامداري  ,

  دامداري و دامپروري گاو ,

نشريه گاوداري‌هاي صنعتي-92

www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1392/n_gavdari_92.pdf
Mar 21, 2014 - ﻣﺼﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﯽ و داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ... ي ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي از ﮔﺎوداري. ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ را اﺟﺮا و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده. اﺳﺖ. ﻃﺮح. آﻣﺎرﮔﯿﺮي از.
You visited this page on 2/2/15.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۸:۳۱:۵۲ توسط:پرورش گاو موضوع:

نقشه دامداري صنعتي

  نقشه دامداري صنعتي  ,

  تحقيق دامداري صنعتي ,
 
طراحي دامداري صنعتي ,

نحـوه و شـرايـط اخـذ پـروانه طرح هاي دامپروري صنعتي

www.bazarekar.ir/.../5a641ef3a885434.pdf
از شيوه هاي متداول و پيشرفته علم دامپروري، دامداري صنعتي. مي گويند و ش��امل .... دامپروري برابر نقشه ترسم

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۸:۳۱:۱۶ توسط:پرورش گاو موضوع:

درباره دامداري صنعتي

  درباره دامداري صنعتي ,
 
  پروژه دامداري صنعتي ,
 
  دامداري نيمه صنعتي ,
 

علوم دامي، شاخه‌اي از علوم زيستي بشمار مي‌آيند كه با فيزيولوژي دام، ژنتيك و اصلاح نژاد دام، تغذيه دام و مديريت سر و كار دارند.

علوم دامي كه در گذشته دامپروري خوانده مي‌شد از شاخه‌هاي مهندسي كشاورزي محسوب مي‌شود و درباره پرورش دام و طيور اطلاعات كاملي به دست مي‌دهد.

به عبارتي فن تربيت حيوان يا روش تربيت و رام كردن حيوانات است.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۸:۳۰:۱۰ توسط:پرورش گاو موضوع:

روش دامداري صنعتي

  امداري صنعتي درايران ,
 
  ,
 "دامداري صنعتي"  
  روش دامداري صنعتي ,
 
  روش ساخت دامداري  ,برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۸:۲۹:۳۶ توسط:پرورش گاو موضوع:

دامداري نيم صنعتي

  دامداري نيم صنعتي ,
 
  تصاوير دامداري صنعتي  ,
 
  دامداري صنعتي اصفهان ,شرايط احداث گاوداري در صورتيكه منقاضي داراي آب و زمين مورد نياز طرح باشد شامل:
1- داشتن مدرك تحصيلي وابسته
2- نبودن زمين طرح در محدوده شهري
3- اقدام از طريق دريافت فرم تقاضا از جهاد كشاورزي شهرستان
4 تاييد درخواست در كميسيون صدور پروانه دامداري استان
ميباشد

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۸:۲۸:۳۰ توسط:پرورش گاو موضوع:

دامداري صنعتي كشور

  دامداري صنعتي كشور ,
 
  نقشه دامداري صنعتي ,
 
  تحقيق دامداري صنعتي ,

نشريه گاوداري‌هاي صنعتي-92

www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1392/n_gavdari_92.pdf
Mar 21, 2014 - ﻣـﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان. ﻧﺘﺎﯾﺞ. آﻣﺎرﮔﯿﺮي از ﮔﺎوداري. ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﮐﺸﻮر. 1392 ... اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و داﻣـﯽ، اﺻـﻼح اﻟﮕـﻮي.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ساعت: ۰۸:۲۷:۵۳ توسط:پرورش گاو موضوع:

تعمیرات خودرو - تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی -آموزش کابینت سازی آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی پرورش گاو -پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی پلان معماری - پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پرورش ماهی -پرورش ماهی پرورش ماهی -پرورش ماهی سیستم وبلاگ دهی -سیستم وبلاگدهی